Cả McGregor và Pacquiao đều được quản lý bởi công ty Paradigm Sports, nên thỏa thuận thượng đài quyền anh giữa họ hoàn toàn có thể đạt được một cách thuận lợi, nhưng với điều kiện McGregor phải bỏ hẳn sàn đấu võ thuật tổng hợp để chuyển sang quyền anh. Theo huyền thoại George […]