Một loạt những quy định hết sức khắt khe đã được đưa ra nhằm đảm bảo an toàn cho các đội, các thành viên tham gia các trận đấu, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn tiến rất phức tạp. Giữ đúng cự ly khi phỏng vấn Hiện tại […]